Oddelki in urniki

ŠTEVILO UČENCEV 

Pouk se izvaja v enem kombiniranem oddelku s štirojno kombinacijo.

Razred Število učencev Razrednik
1. 2 (2 dečka) Martina Peternelj
2. 1 (1 deček) Martina Peternelj
3. 2 (2 deklici) Martina Peternelj
5. 2 (1 deklica, 1 deček) Martina Peternelj
podaljšano bivanje 7 (3 deklice, 4 dečki) Branka Peternelj
 angleščina (1. – 5. razred) vsi učenci Lea Luznar
skupaj 7 (3 deklice, 4 dečki)  

 

 

Dostopnost