Zaposleni

STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek Izobrazba
ga. Irena Benedičič profesorica zgodovine in sociologije
ga. Ema Šmid magistrica profesorica poučevanja na razredni stopnji z angleščino
ga. Martina Peternelj učiteljica razrednega pouka
ga. Damjana Podobnik profesorica razrednega pouka


TEHNIČNI DELAVCI

Ime in priimek Delovno mesto
ga. Valerija Ceferin kuharica, čistilka
g. Robert Geiger hišnik