Sodelovanje s starši

Roditeljski sestanki (3x)

1. roditeljski sestanek – 1. šolski dan (1. september 2023) – sprejem obeh prvošolcev s kulturnim programom (pevske točke, recitacije, dramski igrici O debeli repi in Trije metulji in spoznavnimi igrami, razdelitev in predstavitev delovnih zvezkov, predstavitev ciljev po predmetih, aktualna tematika,…

– 2. roditeljski sestanek (11. september 2023) – sprejem letnega delovnega načrta šole, volitve v svet staršev, aktualna tematika.

sestanek za poletno šolo v naravi za starše petošolcev je 19. septembra ob 18.30 v Selcih.

– 3. roditeljski sestanek (15. februarja 2024) – aktualna tematika.

 

Pogovorne ure

Mesečne pogovorne ure so ob četrtkih od 14.30 ure do 16.00 oz. po dogovoru. Datumi mesečnih pogovornih ur so naslednji:

12. oktober 2023,
16. november 2023,
14. december 2023,
18. januar 2024,
7. marec 2024,
11. april 2024,
23. maj 2024.

Tedenske pogovorne ure za starše so v četrtek, 11.50 – 12. 40.

Tedenske pogovorne ure za učence pa v torek, 11.50 – 12.40.

 

Predavanje, srečanja s starši, sodelovanje s krajem

CŠ Železniki za vse starše učencev organizira predavanje na katerega bodo vabljeni tudi naši starši.

V sodelovanju s KS Davča bomo 16. decembra 2023 (sobota) ob 15. uri pripravili kulturni program z obdaritvijo dedka Mraza.

  1. marca 2024 ob 15. uri ob materinskem dnevu bomo pripravili kulturno prireditev v dvorani šole, KS Davča pa bo poskrbela za pogostitev.

 

Predstavnica  v svetu staršev

  1. – 5. razred: ga. Betka Bevk
Dostopnost