Sodelovanje s starši

a) Roditeljski sestanki (3x)

1. šolski dan (1. september 2017) – sprejem prvošolčkov z dramsko igrico, razdelitev in predstavitev delovnih zvezkov, prevozi, aktualna tematika,…

(26. september 2017) – sprejem letnega delovnega načrta šole, volitve v svet staršev, aktualna tematika. Prisotni so učitelji, ki poučujejo na podružnici, ter gospod ravnatelj.

(2. februar 2018) – predavanje  (pripravi predavatelj  iz vsebin safe.si) in  aktualna tematika,

– (22. junij 2018) – Dan šole in zaključna prireditev s podelitvijo spričeval in priznanj –  Predstavitev dela v šolskem letu z vsemi projekti, razstavo izdelkov učencev.

 

b) Pogovorne ure Mesečne pogovorne ure so ob petkih od 15:30 ure do 17:00. Datumi mesečnih pogovornih ur so naslednji:

  • 6. oktober 2017,
  • 10. november 2017,
  • 8. december 2017,
  • 12. januar 2018,
  • 16. marec 2018,
  • 13. april 2018,
  • 18. maj 2018.

Tedenske pogovorne ure za starše:
V obeh oddelkih – sreda, 12:40 do 13:25.

Tedenske pogovorne ure za učence:
Ponedeljek, 12:40 do 13:25.

 

 c) Predavanje

Centralna šola v Železnikih vsako leto organizira predavanje v predavalnici šole na katerega s pisnim vabilom povabimo tudi starše naših otrok.

 

č) Srečanje s starši ob šolskih prireditvah in sodelovanje s krajevnimi in drugimi organizacijami

– prvo naše srečanje je že prvi šolski dan, ko za naše prvošolce pripravimo kratek kulturni program in pogostitev,

– razstava Mlini in žage na našem koncu, ki jo v šolskih prostorih konec septembra 2017 pripravi Muzejsko društvo Železniki,

– proslava – obdaruje nas dedek Mraz (šolska dvorana – 16. december 2017 ob 15. uri),

22. junija 2018 bomo staršem na zadnjem roditeljskem sestanku predstavili, kaj vse smo letos ustvarili v šoli pri likovnem pouku, glasbeni vzgoji, ročnih delih, čipkarski šoli, dramskem krožku, pevskem zboru in pri Umetnosti.

 

d) Vključevanje staršev v različne dejavnosti

– pohodi, športni dnevi, delavnice, srečanja, odprte učne ure… (odvisno od pripravljenosti staršev). Starši bodočih prvošolcev bodo konec šolskega leta vabljeni na zaključno prireditev.