Za učence

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI

 

1. razred

 

 

Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, Nataša Šefer, Vilma Kumše, Martina Rajšp, Jasna Žic:

LILI IN BINE 1, Medpredmetni delovni zvezek v prvem razredu osnovne šole v štirih delih + koda za LILIBI.si

avtor: M. Kramarič, M. Kern, et al.:

LILI IN BINE, zvezek za opismenjevanje v dveh delih, prenova 2013

Računanje je igra 1 (1. in 2. zvezek)

 

Učbeniki:

M. Grginič: Ko pravljice oživijo, učbenik za slovenščino-književnost v 1. razredu devetletne OŠ

I. Hergan,T. Kovač, A. Rot Vatovec: Dotik okolja 1, učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu OŠ (2009)

 

 

2. razred

M. Kern, M. Kramarič, M. Ropič, M. Pipan: Besede gradijo svet 2, delovni zvezek za slovenščino za 2. razred

M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik-Čadež: Svet matematičnih čudes 2, delovni zvezek,

2 dela, prenova 2013

M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik-Čadež: Svet matematičnih čudes 2, učni listi, prenova 2013

I. Hergan, T. Kovač, M. Kolar: Dotik okolja 2: 1. del, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu OŠ, 2012

I. Hergan, C. Battelli, T. Kovač, M. Kolar: Dotik okolja 2: 2. del, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu OŠ, 2012

Računanje je igra 2 (1. in 2. zvezek)

 

učbeniki:

M. Kern, M. Kramarič, M. Ropič, M. Pipan: Besede gradijo svet 2, učbenik za slovenščino za 2. razred OŠ

I. Saksida, V. Medved Udovič, M. Grginič: Na mavrico po pravljico : berilo za 2. razred devetletke

I.Hergan, C. Battelli , T. Kovač, M. Kolar: Dotik okolja 2: učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu OŠ

 

3. razred

 

 

Kern M.: Besede gradijo svet 3, delovni zvezek za slovenščino za 3. razred osnovne šole.

M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik-Čadež: Svet matematičnih čudes 3, delovni zvezek, 2 dela, prenova

Računanje je igra 3 (1. in 2. zvezek)

 

Učbeniki:

Kern M.: Besede gradijo svet 3, učbenik za slovenščino za 3. razred osnovne šole.
M. Grginič, V. Medved Udovič, I. Saksida: Moje branje – svet in sanje, berilo za pouk književnosti pri slovenščini v 3. razredu OŠ
I.Hergan, T. Kovač, M. Kolar: Dotik okolja 3: učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu OŠ

 

 

4. razred

 

 

Dragica Kapko Bakič: Gradim slovenski jezik 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik v 4. razredu devetletne OŠ

Cotič, M., Felda M., Razpet N… Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik: 1. in 2. del (prenovljeno 2012)

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek: 1. in 2. del (prenovljeno 2012)

J. Skela et al: MY SAILS 1, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu devetletne OŠ

S kolesom v šolo, delovni zvezek

Gradivo za naravoslovje in tehniko 4: praktična gradiva

M. Žerovnik: Ročni zemljevid Slovenije

Računanje je igra 4

 

Učbeniki:

I. Saksida, M. Kordigel, V. Medved Udovič: Berilo za razvedrilo, učbenik za književnost pri slovenščini v 4. razredu devetletne OŠ
M. Umek, O. Janša Zorn: Družba in jaz 1, učbenik za družbo v 4. razredu devetletne OŠ
J. Skela et al: MY SAILS 1, Student’s book, učbenik za angleščino v 4. razredu devetletne OŠ
A. Kolman et al.: Naravoslovje in tehnika 4, učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletne OŠ
L. Stefanija, D. Verbuč: Tra-ra-ra, vsak naj glasbo spozna, učbenik za glasbeno vzgojo v 4. razredu OŠ