Dejavnosti

 Varstvo vozačev pred poukom Martina Peternelj
Damjana Podobnik
(menjaje)

6:40 – 7:30 (ponedeljek, torek, sreda, petek)

6:40 – 9:00 (četrtek)

 

Varstvo vozačev po pouku

Martina Peternelj

Damjana Podobnik
(menjaje)

 12:40 – 13:30 (ponedeljek, torek, sreda, četrtek)

12:40 – 14:20 (petek)

 

NAČRT DEJAVNOSTI IZVEN POUKA – Interesne dejavnosti

Čas ID Vodja Število ur na teden /letno Št. učencev
ponedeljek – predura
(7:30 – 8:15)
Ročna dela Martina Peternelj 1/35 12
1. – 4. razred
torek – predura
(7:30 – 8:15)
Pevski zbor Martina Peternelj 1/38 15
1. – 5. razred
petek – predura
(7:30 – 8:15)
Umetnost Damjana Podobnik 1/25 6
4. in 5. razred
četrtek – pred ura  in 1. ura
(7:30 – 9:00)
Čipkarska šola Irena Benedičič 2/70 10
1. – 5. razred
konec šol. leta  ob petkih, ko se konča Umetnost Kolesarski krožek Damjana Podobnik 10 ur letno 6
4. in 5. razred
petek – predura
(7:30 – 8:15)
Dramski krožek Martina Peternelj 10 ur letno 9
1. – 3. razred

Čipkarska šola

Čipkarsko šolo obiskuje 6 učenk in 4 učenci, ki spoznavajo spretnost naših babic. Ob dnevu šole pripravimo razstavo izdelkov. Vse izdelke, ki jih naredijo v šolskem letu, v septembru naslednje šolsko leto odnesejo domov.

Otroci potrebujejo punkelj, 7 parov klekeljnov, košarico, bucike in kvačko (glej spletno stran čipkarske šole).

 

Vključevanje na tekmovanje in sodelovanje na natečajih

Sodelujemo v bralni znački, eko bralni znački, angleški bralni znački, Cici veseli šoli, Računanje je igra, Krpan, Športni znački, tekmujemo za Cankarjevo priznanje, matematičnem tekmovanju Kenguru, na likovnih natečajih ter v raznih zbiralnih akcijah.